Advomate logo

Ceník

O nás

Blog

Přihlásit se

Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Advomate s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 19768095 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 136003, e-mail: info@advomate.cz (dále jen: „správce“).

1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; je to fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě určitého identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na základě jednoho či více specifických aspektů její fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity.

1.3 Správce nejmenoval žádné pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Shromažďování osobních údajů

2.1 Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu předali, nebo data, která získal v důsledku Vaší registrace do aplikace Advomate.

2.2 Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 • informace, které zadáváte při registraci na našich webových stránkách, jako je jméno, e-mail a společnost, ve které působíte;
 • informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky;
 • jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

3. Použití Vašich osobních údajů

3.1 Osobní údaje, které jsme obdrželi skrze naše internetové stránky, budou využity pro cíle specifikované v tomto dokumentu o zásadách ochrany osobních údajů nebo na relevantních částech webových stránek. Můžeme využít Vaše osobní data pro tyto účely:

 • správu aplikace Advomate a podnikání;
 • přizpůsobení aplikace Advomate právě Vám;
 • umožnění využívání služeb dostupných na webových stránkách aplikace Advomate;
 • poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
 • vyřizování dotazů a stížností Vámi vznesených nebo jinak se Vás týkajících v souvislosti naším webem.

3.2 Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho explicitního souhlasu předány žádnému třetímu subjektu pro účely přímého marketingu těchto subjektů nebo jiných třetích stran.

4. Zveřejňování osobních údajů

4.1 Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty kterémukoli z našich pracovníků, úředníků, pojišťovacím společnostem, odborným konzultantům, zástupcům, dodavatelům nebo subdodavatelům v rozsahu, který je nezbytný pro splnění účelů definovaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

4.2 Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 • v míře, ve které jsme k tomu zákonem zavázáni;
 • v případě jakéhokoli probíhajícího nebo potenciálního soudního nebo správního řízení;
 • za účelem zajištění, uplatňování nebo obrany našich práv podle zákona (včetně poskytování údajů jiným stranám pro účely zabránění podvodům a snížení kreditního rizika);
 • kupujícímu (nebo potenciálnímu kupujícímu) jakéhokoli podniku či majetku, který prodáváme nebo zvažujeme prodat; a
 • jakékoliv straně, u které máme oprávněný důvod věřit, že by mohla požadovat od soudu nebo jiného příslušného orgánu vydání těchto osobních údajů, pokud bychom se domnívali, že takový soud nebo orgán by mohl nařídit jejich zveřejnění.

4.3 Kromě případů specifikovaných v těchto zásadách nebudeme předávat Vaše osobní údaje třetím stranám.

5. Mezinárodní přenosy dat

5.1 Údaje, které shromažďujeme, mohou být pro účely efektivního fungování služeb v aplikaci Advomate přeneseny na poskytovatele e-mailových nebo cloudových služeb ve Spojených státech, kde jsou závazky k ochraně osobních údajů v souladu s GDPR zahrnuty v jejich podmínkách.

5.2 Tímto výslovně souhlasíte s převodem osobních údajů, jak je popsáno v této části 5.

6. Uchovávání osobních údajů

6.1 Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoliv účel nebo účely, nebudou uchovávány déle, než je pro daný účel nebo účely nezbytné, avšak maximálně po dobu 15 let.

6.2 Bez ohledu na předcházející odstavec si uchováme údaje obsahující osobní údaje

 • v míře, ve které jsme k tomu zákonem zavázáni;
 • pokud se domníváme, že údaje mohou být důležité pro jakékoliv probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
 • za účelem zajištění, uplatňování nebo obrany našich práv podle zákona (včetně poskytování údajů jiným stranám pro účely zabránění podvodům a snížení kreditního rizika);

Buďte vždy o krok napřed a dostávejte exkluzivní informace o umělé inteligenci v právu ještě dnes

Advomate logo

Pomáháme právníkům automatizovat právní procesy pomocí AI.

Produkt


Copyright © 2024 Advomate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.